Zeeuwse regio-belastingen het snelst omhoog

MIDDELBURG -
G
eldtekort

Met de verhoging van 5,1 procent van de provinciale 'opcenten' op de motorrijtuigenbelasting gaat Zeeland aan kop in Nederland. Het provinciebestuur heeft dit besluit genomen omdat het tarief al een tijdje niet was verhoogd en omdat er een geldtekort is.

Waterschap

Ook de tariefverhogingen van het Zeeuwse waterschap neemt een opvallende plaats in. In de landelijke Top 10 van sterkste tariefverhogingen in 2016 komt het waterschap Scheldestromen drie keer voor. De Watersysteemheffing Natuur gaat met 54,2 procent omhoog (record in Nederland), de Watersysteemheffing ongebouwd met 14,5 procent en de Watersysteemheffing Ingezeten met 12,6 procent.

Uitschieters

Toch houdt het Zeeuwse waterschap nog steeds een middenpositie op de meeste tarievenlijsten. Alleen bij het tarief Watersysteemheffing Gebouwd staat Scheldestromen in ons land op de derde plaats van boven en bij Watersysteemheffing Natuur op de eerste plaats.