'Thermphos is van wezenlijk belang voor Europa'

MOERDIJK -
Volgens Lefferts wordt het belang van fosfor erg onderschat, maar is het minstens zo belangrijk als olie of aardgas. Zonder fosfor kunnen mensen, dieren en planten niet leven. Fosfaten zijn ook de belangrijkste grondstof voor kunstmest en daardoor voor de voedselproductie. De groeiende wereldbevolking kan alleen worden gevoed als er voldoende fosfor is.

Uitgeput
De fosformijnen, die allemaal buiten Europa liggen, zijn over 100 tot 150 jaar uitgeput. Daarom wordt het steeds belangrijker om fosfaten te recyclen. Thermphos is sinds enkele jaren bezig om fosfor uit rioolafval te winnen. Dat is milieuvriendelijk en zo voorziet Europa zelf in haar eigen fosforbehoefte.

Slibafval
Op dit moment is zo'n 15% van de fosfor die bij Thermphos gemaakt wordt afkomstig uit slibafval en andere restproducten. In 2020 moet dat 100 % zijn. De komende jaren zijn veel investeringen nodig, maar volgens de deskundigen is er zeker toekomst voor Thermphos.