Komst Stormvloedkering stuitte op veel verzet

OOST-SOUBURG - De actievoerders waren tegen de Oosterscheldekering omdat ze vreesden dat het slecht zou zijn voor de flora en fauna in de zeearm. Uiteindelijk ging het plan toch door omdat de herinnering van 1953 bij de meeste Zeeuwen nog vers in het geheugen zat.