Nieuw maaibeleid voor Zeeuwse sloten

MIDDELBURG - Vanaf nu worden kleine sloten door een zogenaamde klepelmaaier behandeld. Deze schraapt de slootwanden af en legt het gras aan de bovenkant van de sloot. Waterlopen met een bodembreedte van meer dan 70 cm worden met een zogenaamde maaikorf schoongemaakt. Deze kan met grote halen in één keer veel riet en andere obstakels verwijderd.

In 2013 moeten alle 8652 kilometer sloot op deze wijze gemaaid worden.