Aantal werkenden onder armoedegrens onduidelijk

MIDDELBURG -
Veel van de werkende Nederlanders die onder de armoedegrens zitten, mogen een beroep doen op gemeenteregelingen. Maandag bleek bij een bijeenkomst van Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, dat nog te weinig mensen gebruik maken van de regelingen.

Berekenuwrecht.nl

De bijeenkomst werd gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Er werd onder meer aandacht gevraagd voor de website berekenuwrecht.nl. Op die website kan binnen een paar minuten berekend worden of iemand recht heeft op toeslagen, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of een extra sportfondskaart voor de kinderen. Ook als hij of zij werkt.

Privacy

Op de bijeenkomst van Splinter werd geopperd om een koppeling te maken tussen gemeentegegevens en belastinggegevens. Daardoor zou er beter zicht komen op het aantal werkenden dat moeite heeft het hoofd boven water te houden. Vanwege privacyregels is het onduidelijk of dat ook daadwerkelijk kan.