Energieneutrale Brede School Kapelle moet in 2015 klaar zijn

OOST-SOUBURG -
De bouw van de Brede School vergt een bruto-investering van ongeveer 9 miljoen euro en een extra bedrag van naar verwachting 850.000 euro om het gebouw energieneutraal te kunnen bouwen. Omdat de gemeente de laatste jaren al ruim 5 miljoen heeft gespaard voor deze investering, zijn de jaarlijkse lasten te overzien. Daarnaast wordt een deel van de investering gecompenseerd doordat de kosten voor energie behoorlijk zullen dalen.

Samenwerking

In de Brede School werken basisschool De Moolhoek en basisschool ’t Honk samen en is ook plaats voor Kinderopvang Kibeo en Bibliotheek Oosterschelde. Daarnaast zal een aantal zorgpartners een plaats in het gebouw krijgen, zoals fysiotherapie praktijk Van Loo, logopediepraktijk Aarts, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin, het CJG.
De voorstellen van burgemeester en wethouders worden besproken in de voorbereidende raadsvergadering van 28 augustus 2012. Het college gaat er vanuit dat de raad tijdens zijn besluitvormende vergadering van 18 september 2012 een definitief besluit zal nemen voor de realisatie van de Brede School Kapelle.

Raad

De voorstellen van burgemeester en wethouders worden besproken in de voorbereidende raadsvergadering van 28 augustus 2012.