Zeeland neemt deel aan meldpunt bevolkingskrimp

MIDDELBURG -
Via het meldpunt kunnen bedrijven, overheden en instellingen aangeven tegen welke regels ze aanlopen bij de aanpak van krimp.

Leegstand

Het kan gaan om leegstand, voorzieningen in kernen of knelpunten bij grensoverschrijdende arbeid.

Zin

Na een jaar wordt gekeken of het meldpunt zin heeft.