Studentenbedrijf ROC begint donderdag

MIDDELBURG -
Zij voeren opdrachten uit van en voor bedrijven, overheidsinstellingen, stichtingen en verenigingen. De crisis heeft ook zijn weerslag op de stagemarkt. Volgens het ROC zijn niet alle studenten van een goede stageplaats verzekerd.

Werk

Inceptio heeft acht fulltime werkplekken, waar studenten praktijkervaring opdoen om daarna hun studie te kunnen vervolgen. Het studentenbedrijf Inceptio wordt voor een deel betaald door Europese subsidie.