Man lokte vrouwen via internet de prostitutie in

MIDDELBURG - Al vrij snel toonde hij zijn ware bedoelingen en manoeuvreerde zijn slachtoffers de prostitutie in.

Misbruik

Inmiddels hebben twee vrouwen bij de politie aangifte gedaan tegen de man. Omdat niet uitgesloten wordt dat meer vrouwen door hem zijn misbruikt, doet de recherche nog nader onderzoek naar zijn wandelgangen.