Verzilten Volkerak-Zoommeer onder harde eisen

THOLEN -
Met deze eisen reageert dagelijks bestuurder Luc Mangnus van Scheldestromen op het voorstel van overlegorgaan Zuidwestelijke Delta om zout water in te laten in het Zoommeer bij Bergen op Zoom, en in het Volkerrak onder Tholen.

Blauwalg

Door de inlaat van zout water kan een eind worden gemaakt aan de overlast door de blauwalg, die schadelijk is voor de mens.

Waterpeil

Maar door het zout kan de landbouw in grote delen van Zeeland het water niet meer gebruiken voor het beheer van het waterpeil.

Omleidingsysteem

Daarom moet er een systeem komen dat zoet water van de grote rivieren kan omleiden naar Zeeland. De kosten daarvan worden op 450 miljoen euro geraamd. Doordat het kabinet demissionair is, kan niet worden gezegd of het voorstel in den Haag wordt besproken, en zo ja wanneer.