Dieren gespaard bij maaien in berm

Maaihoogte

OOST-SOUBURG - Dit jaar wordt er voor de eerste keer ook speciale aandacht gegeven aan kleine dieren die naast in de berm wonen. De maaihoogte is met een paar centimeter verhoogd, waardoor insecten en muizen de maaier overleven. Op eieren wordt al langer gelet. Deze worden in het broedseizoen gemerkt met een paaltje. Zo kan de maaier zien wanneer er een vogelnest zit