Vragenlijst voor inwoners Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE -
Schouwen-Duiveland is uitgekozen voor het onderzoek omdat het volgens het ministerie een van de vijf koplopers in Nederland is als het gaat om het betrekken van burgers bij beleid. De gemeente Schouwen-Duiveland is daar trots op, en hoopt zelf ook wat te leren van de enquêteresultaten. Die worden verwacht aan het einde van de zomer.