Provincie: Uitstoot Thermphos opnieuw te veel

MIDDELBURG -
De provincie Zeeland laat weten bezig te zijn met het voorbereiden van een reactie op de overschrijding, dat zou een dwangsom kunnen zijn. Het is de tweede keer dat de norm voor
is overschreden dit jaar. In juli werd een relatief kleine overschrijding gemeten, toen de norm met 0,02 milligram per kubieke meter lucht werd overschreden.

Controle

De provincie houdt de fosforfabriek streng in de gaten nadat eerder dit jaar te veel ammoniak en dioxine werd uitgestoten.