Middelburg gaat samenwerken met Breda en Dordt

MIDDELBURG -
Binnenkort worden een aantal concrete acties bekend met de regio's West-Brabant en de Drechtsteden. Volgens Bergmann is Zeeland en het gebied eromheen van economisch belang voor de rest van Nederland. "Door meer samen te werken, worden we als regio sterker en daardoor interessanter voor bedrijven uit Rotterdam en België."

Lobby

Hij plaatste in zijn toespraak ook een kritische noot als het gaat om het lobbyen van Zeeland in Den Haag over het behoud van Rijksdiensten. Volgens Bergmann wordt er in Zeeland met elkaar veel over gepraat, maar moet er meer in Den Haag over gepraat worden. "De lobby daar voeren waar die gevoerd moet worden, permanent, dag in dag uit, jaar in jaar uit."

Stadsdichter

De nieuwe stadsdichter van Middelburg, Theo Raats, droeg daarop zijn eerste gedicht voor in functie:
Nieuwjaarsgedicht 2013 voor Middelburg
Dit was het dan. Het jaar, dat eindigde op twee
en nooit méér was dan dat. Zozeer gericht
op zekerheid dat zelfs afwezigheid daarvan
de twijfel deed vergeten.
De stad, waar eeuwen grimmig tegen gevels leunen
om te verhoeden dat de toekomst hen vergeet,
legt haar geheimen bloot.
Eerst was daar de Roosevelt
met mondiaal geroezemoes.
Te wachten ligt de Gorbatsjovkliniek,
die muren laat verdwijnen tussen Vlissingen en Goes.
De beelden roepen woorden op waar wij geloof aan hechten,
zoals fictie al eeuwen wordt gemaakt.
En toch ligt hier een stad, die ondanks achterhaalde kansen
nooit ontmoedigd raakt.
De dagen liggen open.
Al wat ons lief is, kwam op eigen kracht.
Je voelt een ritme uit een trots verleden.
Het is het kloppend hart, dat wacht.