Oproep ZMf: steek geen geld in Borssele-2

DEN HAAG - In een brief aan de aandeelhouders -de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten- stelt de ZMf voor de 110 miljoen euro te gebruiken voor investeringen in duurzame energietechnologie.

Aandeelhoudersvergadering

Vrijdag praat een commissie van Provinciale Staten over het geld. De provincie Zeeland heeft als groot aandeelhouder veel invloed op het beleid van Delta. In de aandeelhoudersvergadering van Delta op 22 december hoopt het bedrijf toestemming te krijgen voor de vergunningaanvraag voor Borssele-2.

Kosten

De kosten die de overheid maakt voor het behandelen van die vergunningsaanvraag zullen voor een belangrijk deel worden doorberekend aan de aanvrager. Minister Verhagen van Economische Zaken gaat om dat te kunnen doen de huidige regels aanpassen, zo heeft hij aan de Tweede Kamer gemeld. Nu is het nog zo dat de aanvrager een vast bedrag betaalt als de vergunning eenmaal is verstrekt.