Hoorzitting over verhuizing marinierskazerne

OOST-SOUBURG - Doorn, waar de marinierskazerne nu is gevestigd, is bereid de kazerne op te knappen. Maar volgens Defensie is de kazerne ook na de renovatie nog te krap bemeten. Voor de hoorzitting zijn onder andere Karla Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland en burgemeester Frits Naafs van Doorn uitgenodigd.

Het programma:

13.00 – 14.15 uur: (Vlissingen)
Mw. Peijs – Commissaris van de Koningin provincie Zeeland
Dhr. Roep – Burgemeester Vlissingen
Dhr. Damen – Wethouder gemeente Vlissingen
Vice-admiraal Nagtegaal – plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
Dhr. Colijn, lid van de werkgroep vanuit provincie Zeeland
Dhr. Mulder, lid van de werkgroep vanuit gemeente Vlissingen
14.15 – 15.30 uur: (Doorn)
Dhr. Krol – Gedeputeerde provincie Utrecht
Dhr. Naafs – Burgemeester Utrechtse Heuvelrug
Dhr. Pamboer – Wethouder Utrechtse Heuvelrug
Mw. Geessink – wnd. Directeur Het Utrechts Landschap
Dhr. Schuiling – Burgemeester Den Helder