Vader overleden patiënte: hulpverleners ontslaan

MIDDELBURG - Hij doet dat uit ontevredenheid over het handelen van de huisartsenpost en centralisten.

Ambulance

De 36-jarige Sunita Keer verzocht in de nacht van 6 april vorig jaar meerdere keren om een ambulance, maar die kwam niet. Zeven uur na haar melding kwam ze met eigen vervoer naar het ziekenhuis. Ze bleek een buikgriep en een dubbelzijdige longontsteking te hebben en overleed 2,5 week later. Het is niet met zekerheid te zeggen dat ze is overleden door het trage optreden van de hulpverlening. Maar volgens Keer heeft Sunita hierdoor wel veel meer pijn geleden.

Klacht

Op donderdag 18 januari werd de ambulancecentrale voor vier maanden onder verscherpt toezicht geplaatst, naar aanleiding van de klacht van Joe Keer bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij vindt dat er wel heel lichtzinnig is gereageerd op de vraag om hulp van zijn dochter. Bij het Medisch Tuchtcollege wil hij nu een klacht indienen tegen de direct betrokkenen.

Tuchtcollege
Het Medisch Tuchtcollege kan waarschuwingen uitdelen, boetes opleggen, en een tijdelijk of permanente verbod instellen op het uitoefenen van het beroep.