Elf miljoen minder voor natuurbeheer in Zeeland

MIDDELBURG - Van dat bedrag vangt de provincie 24 miljoen op uit eigen reserves, waardoor er een tekort overblijft van elf miljoen.

Besparing

Vanwege de bezuinigingen wil de provincie de komende jaren besparen op het beheer van natuurterreinen, onderhoud van akkerranden en de ontwikkeling van de Ecologische Hoofd Structuur.

Overleg

Het provinciebestuur gaat op korte termijn overleggen met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuws Landschap.

Krimp

Naast de 24 miljoen die de provincie in natuurbeheer steekt, is er ook nog drie miljoen beschikbaar voor onder meer de bestrijding van krimp, het Jaar van het Water en de viering van 200 jaar Zeeland in 2014.