ChristenUnie: Scoop is te veel Rolls Royce

MIDDELBURG - De partijen zetten vraagtekens bij de onderzoeken die Scoop houdt en bij de kostenoverschrijdingen. Met name de ChristenUnie valt over de kostenoverschrijdingen bij projecten als het Youth Forum en de Eddy Cristiani Award. VVD, SGP en SP vragen zich af of alle onderzoeken wel relevant zijn.

Volkswagen Polo

Directeur Dick van den Bout erkent de kostenoverschrijdingen maar volgens hem zijn de extra kosten niet voor rekening van de provincie gekomen. Ook ziet hij Scoop niet als een Rolls Royce maar meer als een Volkswagen Polo. Van den Bout stelt dat een groot aantal instellingen profijt heeft van de onderzoeken van Scoop.