ADRZ past stages geriatrie aan

GOES -
Volgens het ziekenhuis sluit de nieuwe methode beter aan op de beroepspraktijk, en de mate van zelfstandigheid gaat verder dan bij de gebruikelijke stages.

Samenwerking

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werkt voor de nieuwe aanpak van geriatrie-stages samen met Hogeschool HZ, het ROC Scalda, en het Hoornceeck College.