Werkzaamheden N61 begonnen

SCHOONDIJKE -
De aannemer is de afgelopen weken al bezig geweest met voorbereidingen. Er worden metingen verricht en leidingen die langs de route lagen, zijn verplaatst. Over een paar dagen gaat de eerste schop echt in de grond en wordt gestart met de aanleg van de rondweg rond Schoondijke.

Hinder

De rondweg moet zomer 2013 klaar zijn, de rest van de weg eind 2014. Om verkeershinder tijdens de werkzaamheden te beperken, wordt bij Hoek een tijdelijke rotonde aangelegd. Ook zal altijd één rijstrook in beide richtingen beschikbaar blijven.

Veiligheid

De huidige N61 is een smalle weg met een aantal gevaarlijke oversteekplaatsen. Ook het landbouwverkeer maakt gebruik van de weg. Marcel Ideler van Rijkswaterstaat: ''Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot veel verkeersslachtoffers, met de nieuwe situatie zal de veiligheid een stuk verbeteren''.

Maximumsnelheid

De nieuwe N61 wordt 22 kilometer lang en krijgt gescheiden rijbanen voor snel en langzaam verkeer. Ook komen er vrijliggende fietspaden, vijf fietstunnels, zes rotondes en een middenbermbeveiliger op de hoofdrijbaan. Tussen Hoek en Biervliet krijgt de weg 2x2 rijstroken, met uitzondering van een gedeelte bij de Braakman. De maximumsnelheid wordt verhoogd van 80 naar 100 km/uur.