Verbrugge stap dichterbij containerterminal

VLISSINGEN-OOST -
De bezwaren tegen de nieuwe containerkade werden ingediend door het Vlissingse overslagbedrijf Compagnie de Manutention (CdMR) en de Belgische autovervoerder Cobelfret. Die bedrijven voelen zich gehinderd hun havenactiviteiten. Zo vrezen ze niet meer te kunnen laden en lossen aan de kade. Maar volgens de Raad van State moeten de bedrijven dit civielrechtelijk proberen te regelen met Verbrugge en niet via bezwaren tegen de milieuvergunning.

Chauffeurscafé

Wel moet de Provincie Zeeland volgens de Raad van State binnen twaalf weken de veiligheidsaspecten voor de containerterminal nog beter bekijken, met name de veiligheidsrisico’s voor een chauffeurscafé vlakbij de containerterminal.