Gemiddeld 70 patiënten op gesloten afdeling

KLOETINGE -
Het aantal gedwongen opnames neemt toe, omdat afwijkend gedrag volgens betrokkenen minder getolereerd wordt. Ook de economische teruggang kan oorzaak zijn van de toename van het aantal gedwongen opnames.

Gedwongen

Een verzoek tot gedwongen opname kan komen van een huisarts, psychiater of een familielid van de patiënt. Een burgemeester of rechter besluit uiteindelijk of iemand gedwongen behandeld moet worden. Het kan ook voorkomen dat de patiënt op vrijwillige basis opgenomen wil worden op een gesloten afdeling.

Werken

Daniëlle Molhoek werkt al een aantal jaar als verpleegkundige op een gesloten afdeling binnen Emergis. Naast het observeren van patiënten, bestaat een groot deel van haar werkzaamheden uit het begeleiden van patiënten en zorgen voor rust, structuur en veiligheid. Volgens Daniëlle is het werken op een gesloten afdeling niet voor iedereen geschikt. Je moet sterk in je schoenen staan, daadkrachtig en consequent zijn en vooral een bepaalde rust uitstralen.

Themaweek
Omroep Zeeland besteedt deze week extra aandacht aan psychiatrische zorg. Maandag spraken we met een psychiater van Emergis. Dinsdag lieten we een ex-psychiatrische patiënt aan het woord over haar ervaring met een gedwongen opname.