Wateroverlast door aanhoudende regen

WILHELMINADORP -
Doordat het water niet goed weg kan, blijft het op sommige plaatsen staan.
Fietstunnel
Zoals bijvoorbeeld in de fietstunnel naar Wilhelminadorp. De brandweer heeft daar, aan de Westelijke Havendijk gepompt, maar het waterpeil daalt niet. Volgens de brandweer ondernemer de gemeente Goes en het Waterschap verder actie om het water uit het tunneltje te krijgen.
Afwateringsysteem
Ook veel akkers staan blank. Het afwateringsysteem heeft grote moeite om al het water af te voeren, waardoor grote plassen ontstaan op het land.