In 2020 tekort aan zeker 3000 werknemers in zorg

OOST-SOUBURG -
We worden in Zeeland steeds ouder. Met gemiddeld 81 jaar is onze levensverwachting hoger dan in de rest van Nederland en deze neemt nog steeds toe. Keerzijde van het verhaal is dat er steeds meer chronisch zieken komen. Tot 2030 stijgt het aantal met 40%. Nu heeft driekwart van de ouderen, 40% van de volwassenen en 27% van de jongeren minimaal één chronische ziekte.

Krapte

De zorgvraag neemt toe terwijl er tegelijkertijd een krapte op de arbeidsmarkt
in de zorg ontstaat. Als er wordt uitgegaan van de zorg zoals die nu wordt geleverd, zal er in 2020 ruim 3.000 voltijdsbanen extra nodig zijn om aan alle zorgvragen tegemoet te komen.

Oplossing

Oplossingen kunnen volgens het rapport gezocht worden in de richting van zorginnovatie, zij-instromers, samenwerking met het onderwijs, het vervlechten van eerste, tweede en derde lijn en natuurlijk het stimuleren van informele zorg.
De rapporten zijn hier te lezen.