Meldkamer ambulancezorg onder verscherpt toezicht

OOST-SOUBURG -
Een vrouw uit Middelburg had toen om een ambulance gevraagd, maar werd doorverwezen naar de huisartsenpost. Enkele uren later werd er alsnog - op advies van de huisarts - een ambulance met spoed opgeroepen. Ruim twee weken later overleed de vrouw.

Onvoldoende medische kennis

Naar aanleiding van de klacht heeft de Inspectie bij de meldkamer onderzoek gedaan. Daarbij kwamen enkele zaken aan het licht die niet goed waren geregeld. Zo beschikte de centralist over onvoldoende medische kennis voor het beoordelen van de melding.

Maatregelen

De Veiligheidsregio Zeeland heeft inmiddels enkele maatregelen genomen. Centralisten worden beter medisch opgeleid en er gaat voortaan altijd een ambulance rijden na een melding.

Aanrijtijden

Daarnaast wil de inspectie een overzicht van alle klachten en calamiteiten sinds 1 januari 2011. Ook wil de inspectie weten of er genoeg wordt gedaan om ambulances sneller ter plekke te laten zijn.