Imkers: later maaien is beter voor bijen

GOES -
Van der Scheer begrijpt dat bermen bij grote wegen vanwege de veiligheid moeten worden gemaaid, maar zegt dat er ook veel bermen zijn nabij water die later gemaaid kunnen worden, zonder dat de afwatering in gevaar komt.

Oproep

De bijenhouder doet ook een oproep aan particulieren om bloemen te planten in hun tuinen, en aan agrariërs om akkerranden te beplanten.