'Nederland moet Zeeuwse aanpak jeugdzorg volgen'

DEN HAAG -
De Vries reageert daarmee op
over dit onderwerp. In die reportage stelt hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns dat in Nederland te veel kinderen in opvangtehuizen geplaatst worden. Er zouden meer kinderen thuis moeten worden geholpen.

Spectaculair

Hermanns noemt de aanpak van Zeeland een voorbeeld voor heel Nederland. Terwijl het afgelopen jaar in het hele land het aantal kinderen dat in tehuizen geplaatst worden, toenam met 8 procent, nam dat aantal in Zeeland juist af, met 50%. Die daling noemt Hermanns 'spectaculair'.

Praktijk

Officieel is het beleid dat kinderen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Volgens Hermanns is de praktijk anders. Steeds meer kinderen worden in tehuizen geplaatst, meer dan in de meeste andere Europese landen.

Crisisopvang

Volgens de hoogleraar opvoedkunde hebben we in Nederland maar 25% van de huidige opvangplaatsen nodig. Die hoeven bovendien niet constant gebruikt worden. Een groot deel zou alleen moeten worden gebruikt als tijdelijke crisisopvang. En maar voor een heel kleine groep als langdurige opvang. De rest kunnen we beter thuis hulp bieden, vindt hij.

Personeel

De laatste jaren ligt de nadruk bij de Zeeuwse jeugdzorg op ambulante zorg, bij de kinderen thuis dus. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de ouders. Volgens Hermanns werpt die werkwijze nu zijn vruchten af. De Zeeuwse aanpak zou beter zijn voor de kinderen. Er is bovendien minder geld nodig voor het onderhouden van gebouwen. Dat geld kan dan weer worden geïnvesteerd in personeel.

Verplichtingen

Daarom zou volgens kamerlid De Vries de Zeeuwse aanpak goed passen in de transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. In 2015 nemen de gemeenten het stokje over van de provincie. En het zou veel beter zijn als ze dan "niet aan enorme financiële verplichtingen voor vastgoed vastzitten", schrijft De Vries.