Schouwen-Duiveland informeert inwoners per brief over alg

OOST-SOUBURG -
In
wordt voor nadere informatie over de waterkwaliteit en de eventuele gezondheidsrisico's verwezen naar het informatienummer van de GGD Zeeland: 0118 - 421198.

CDA

De statenfractie van het CDA heeft ondertussen al schriftelijke vragen over de gang van zaken rond de alg gesteld aan het dagelijks provinciebestuur. Fractievoorzitter Patricia de Milliano wijst in de vragen op het grote belang van goede communicatie als de volksgezondheid in het geding is.

Communicatie

Het CDA wil dat de provincie onderzoekt hoe tot nu toe is gecommuniceerd door de autoriteiten, en dat een plan wordt opgesteld om bij voorkomende gevallen in de toekomst de communicatie sneller en beter te laten verlopen.