EPZ mag plutonium gaan gebruiken

BORSSELE -
De milieuorganisaties zijn vooral tegen het gebruik van de MOX-staven, omdat daar onder meer plutonium in verwerkt is. Plutonium is gevaarlijker en giftiger dan uranium, het hoofdbestanddeel van de meeste splijtstofstaven. Volgens Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie kan hierdoor de veiligheid en stabiliteit van de kerncentrale worden aangetast.

Risico's

De milieuorganisaties vinden ook dat meer onderzoek nodig is naar de risico’s bij het gebruik van MOX-splijtstofstaven, bijvoorbeeld in verband met een rampenplan en evacuatiezones naar aanleiding van de kernramp in Fukushima.

Veiligheidsnormen

Maar de Raad van State veegde al die bezwaren en argumenten van tafel. Volgens de Raad blijft de kerncentrale in Borsele werken volgens alle landelijke en internationale milieu- en veiligheidsnormen.

Reactie EPZ

EPZ is blij met de uitspraak van de Raad van State. De exploitant verwacht de eerste MOX-splijtstofstaven te gebruiken tijdens de splijtstofwisselperiode van 2014.