'Granaten vermoedelijk van munitieschip WOII'

MIDDELBURG - Maandag meldde Rijkswaterstaat nog dat de kans erg klein is dat het om munitie uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Het gaat om vijf granaten: drie Duitse en één Britse. Ook was er een lege huls.

Baggerwerkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft de baggerwerkzaamheden in het Kanaal door Walcheren op 16 maart stilgelegd. De explosieven werden gevonden tussen het slib afkomstig uit het kanaal en de havens van Middelburg. Het is niet te zeggen waar de munitie precies is opgevist. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke vindplaats. Pas na afronding van dit onderzoek kan er weer gebaggerd worden.

Laag risico op munitie

Rijkswaterstaat zegt dat het volgens de gemeente Middelburg ging om een gebied met een laag risico op munitie. Volgens de gemeente Middelburg blijkt uit historische gegevens dat er weinig tot geen kans is dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen. De gemeente geeft ook aan dat er tijdens eerdere baggerwerkzaamheden niets is gevonden. Middelburg wacht het onderzoek naar de herkomst van de munitie af voordat de classificatie laag risico eventueel wordt aangepast.