Groen licht voor plan Waterdunen

DEN HAAG - De ZLTO is ook bang dat de omliggende akkers verzilten door het nieuwe zoutwatergebied. De Raad van State verklaarde deze bezwaren echter ongegrond, maar stelt wel dat boeren compensatie kunnen krijgen voor schade.

Impuls

Plan Waterdunen is onderdeel van de natuurcompensatie voor de
verdieping van de Westerschelde en tegelijkertijd bedoeld als economische impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Tegenstanders van ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen hebben zich altijd fel verzet tegen Waterdunen.

Waterdunen NEE!

De actiegroep Vrienden van Waterdunen NEE! is teleurgesteld over de uitspraak, maar geeft de strijd nog niet op. Volgens Guus Langeraert van Waterdunen NEE!, zijn er nog een aantal punten waardoor het plan voor het natuur- en recreatiepark toch een halt toegeroepen kan worden.

Getij
Het 350 hectare grote gebied ligt tussen Breskens en Groede in West-Zeeuws-Vlaanderen. Het grootste gedeelte van de Oud-en Jong-Breskenspolder wordt omgebouwd tot een natuurgebied waar het getij vat op heeft. In het plan is zo'n 100 hectare ingeruimd voor een
bungalowpark, duincamping en een hotel. Ook moet er een boulevard
komen met winkels en horeca.