Bestuurders onzeker over Zeeuwse toekomst

MIDDELBURG -
Pessimistisch

Commissaris van de Koningin Karla Peijs is pessimistisch over het lot van de Hedwigepolder. Peijs denkt dat Europa Nederland nu dwingt om de polder snel onder water te zetten.

Maar ze hoopt dat de Kamer de beslissing over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen gewoon doorzet. Ze vindt dat ook een demissionaire kamer zo'n besluit wel kan nemen.


Geen procedure

Gedeputeerde Sjoerd Heijning gaat er van uit dat er weinig besloten gaat worden de komende tijd. Hij denkt dat de Europese Commissie niet via een gerechtelijke procedure Nederland zal dwingen om de Hedwigepolder onder water te zetten. ,,Het heeft niet zo veel zin om dingen te eisen van een land zonder regering", aldus de dagelijks provinciebestuurder.


Marinierskazerne

Burgemeester René Roep van Vlissingen geeft aan dat Vlissingen op dit moment in grote onzekerheid verkeert voor wat betreft de komst van de marinierskazerne. Deze week zou de Tweede Kamer praten over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. De Kamer wil een onderzoek naar de financiële onderbouwing van de verhuizing, voordat ze definitief een knoop doorhakt. Door de naderende val van het kabinet wordt de besluitvorming ernstig vertraagd.

Welzingepolder

Ook de gevolgen voor de gebieden in de gemeente Vlissingen die op de nominatie staan om ontpolderd te worden zijn op dit moment onduidelijk, zo zegt de burgemeester Roep. Hij doelt daarmee op de Welzingepolder en de Schorerpolder die in het recentste plan van Staatssecretaris Henk Bleker ontpolderd moeten worden.

Werken naar vermogen

Roep maakt zich ook zorgen over de wet Werken naar Vermogen, een reorganisatie van alle uitkeringen. Deze wet heeft verregaande gevolgen voor gemeenten. `

Koppejan

Het Zeeuwse Tweede Kamerlid Ad Koppejan uit Zoutelande onthoudt zich van commentaar. Hij heeft morgen eerst overleg met zijn fractie, het CDA. Tot die tijd is afgesproken dat CDA-leden zich niet uitlaten over de naderende val van het kabinet en de gevolgen daarvan.

PVV

En ook PVV'er Peter van Dijk uit Kattendijke zegt niets over de kwestie. PVV-partijleider Geert Wilders verliet het Catshuisoverleg in Den Haag op het moment dat VVD en CDA dachten er bijna uit te zijn. Van Dijk is fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Zeeland en Eerste Kamerlid voor de PVV.