Veel verkeer door tolvrije tunnel

Het was de derde keer dat gratis door de tunnel gereden kon worden. Het is een gebaar van de NV Westerscheldetunel na de tariefsverhogingen die begin dit jaar zijn ingevoerd.

Tolvrije tunneldagen

In totaal zijn er dit jaar vier zaterdagen waarop de Westerscheldetunnel tolvrij is. Ook bij de vorige tolvrije tunneldag, in maart, gingen er 18.000 voertuigen door de tunnel. In januari waren dat er ruim 15.000. De volgende tolvrije tunneldag is op zaterdag 24 november.