Bleker: Hedwigepolder moet deels onder water

Toelichting Bleker

DEN HAAG -

Afspraak

In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog blijft. Bleker presenteerde vorig jaar een plan, waarin niet de Hedwige, maar andere polders bij Ritthem, onder water zouden worden gezet. Dat plan stuitte op bezwaren van Brussel. Staatssecretaris Bleker verwacht dat dit voorstel alle bezwaren van de Europese Commissie wegneemt.

Vlaanderen

Kris Peeters, minister-president van Vlaanderen, wil nog niet ingaan op de
alternatieve plannen van de Nederlandse regering. Hij wacht op groen licht van de Europese Commissie. Peeters gaat er nog steeds van uit dat Nederland zich aan de eerder gemaakte afspraken houdt.
Een volledig overzicht van alle berichten over de ontpoldering van de Hedwigepolder in het dossier ontpoldering.