Qwestor komt voort uit Korczakschool

MIDDELBURG -
Die veranderingen zijn ingegeven door de politiek die wil dat het anders gaat. Met ingang van 2014 is er een nieuwe schoolwet van kracht voor passend onderwijs. Dat betekent dat scholen zorgplicht krijgen en een kind met een rugzakje zo lang mogelijk op school moeten begeleiden. Qwestor kan zowel onderwijzers als schoolkinderen daarin begeleiden.

Samenvoeging

Qwestor houdt vandaag een startbijeenkomst in Middelburg. De naam is een samenvoeging van 'question' (vraag) en 'nestor' (wijze).