Incidenten kerncentrale op website EPZ

BORSSELE - Deze meldingen zijn altijd openbaar geweest, maar nu ook terug te vinden op de website van de kerncentrale zelf. Op de website komt te staan wanneer het incident plaatsvond, wat dit heeft betekend voor de veiligheid en welke maatregelen zijn genomen.

De basis van de nucleaire veiligheid ligt vast in wetten, besluiten en bedrijfsvergunning. Hierin staat waaraan het ontwerp en de exploitatie van de kerncentrale moet voldoen.