Thermphos werkt niet veilig genoeg

OOST-SOUBURG -
Met name de uitstoot van zware metalen is afgenomen. De Provincie concludeert verder dat het uitstoten van dioxine en ammoniak is afgenomen door maatregelen die Thermphos heeft getroffen.

Geuroverlast

Hoewel er minder klachten zijn, is de geuroverlast niet verminderd. De rechter oordeelde in november dat Thermphos maatregelen moet nemen om de geuroverlast te beperken. De fosforfabriek is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Toezicht

Thermphos blijft onder verscherpt toezicht staan. Wel wordt er minder vaak gemeten naar de uitstoot van schadelijke stoffen, van één keer per week naar één keer per maand. Ook zullen de inspecties zich meer richten op indirecte lozingen en veiligheid.

Dossier

Meer informatie over Thermphos is te vinden in het dossier.