Meer luchtwegproblemen bij kinderen rondom Sloegebied

Geuroverlast

NIEUWDORP - Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen in de buurt van het Sloegebied gemiddeld meer last hebben van ernstige geur- en stofhinder dan in de rest van Zeeland. Alleen in Oost-Souburg speelt dat niet. Daaruit trekken de onderzoekers de conclusie, dat het aannemelijk is dat de uitstoot van Thermphos onder ongunstige omstandigheden stank en overlast kan veroorzaken tot op enkele kilometers van het bedrijf.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat onder meer uit metingen van luchtverontreiniging door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de gezondheidsenquêtes onder personeel en omwonenden van Thermphos. De resultaten werden al lang verwacht, in januari van dit jaar zouden ze worden gepresenteerd, maar dat werd steeds met een maand uitgesteld.

Werknemers

Werknemers van met name andere bedrijven dan Thermphos hebben klachten. Het rapport adviseert bedrijven samen met de Arbodienst en de werknemers te gaan praten over de klachten.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bij kinderen die problemen hebben met hun luchtwegen zal worden gedaan in Nieuwdorp, Ritthem, 's-Heerenhoek en Borssele.

Bijeenkomsten

Op 4 en 5 april worden omwonenden en werknemers van het Sloegebied geïnformeerd over het rapport door de provincie.
Een volledig overzicht van onze berichtgeving over de kwestie is te vinden ons dossier Thermphos.
Foto: Gemeente Borsele