Schouw van Vlissingse binnenstad

VLISSINGEN - Leegstand Doel is om in kaart te brengen wat er verbeterd moet worden aan de binnenstad. Vlissingen kampt al jaren met leegstand in het winkelgebied. Op 3 juni volgt de volgende schouw. Die is overdag, met winkelend publiek.
Aanpak Naar aanleiding van deze twee rondgangen moet er een plan van aanpak komen voor de Vlissingse binnenstad.