Meer stuwen in sloten rondom Paal

PAAL - In 2009 begon het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een proef in het gebied tussen de Absdalepolder en de Van Alsteinpolder. Daar zijn toen elf stuwen geplaatst.
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen is positief over de proef die toen is gedaan. Nu wordt dat aantal verdubbeld over een groter gebied. Met die stuwen kunnen boeren zelf het waterpeil reguleren, zonder dat het invloed heeft op het hoofdpeil in het gebied.