'Afvalproductie in Zeeland juist relatief laag'

OOST-SOUBURG - De hoge afvalproductie in Zeeland komt volgens Westerweele door het toerisme en door een goed functionerend afvalverwerkingssysteem.

Uit het rapport van de CBS bleek dat vorig jaar in Zeeland 729 kilo huishoudelijk afval is opgehaald per inwoner, terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 538 kilo. Daarmee zouden de Zeeuwen het meeste afval produceren per inwoner van heel Nederland. Volgens Westerweele geeft dat getal een vertekend beeld.

Toerisme

De grote hoeveelheid huishoudelijk afval is volgens Westerweele grotendeels te wijten aan het toerisme. Het afval dat afkomstig is van campings en grote vakantieparken is hierbij overigens niet meegerekend, omdat het geldt als bedrijfsafval. Er zijn echter ook veel toeristen die een losse vakantiewoning huren die geen onderdeel is van een vakantiepark. Ook staan er in Zeeland relatief veel tweede woningen.

Vakantiewoningen

"Het afval dat bij deze categorie tijdelijke bewoners wordt opgehaald is wel meegeteld, maar ze staan niet als inwoner in de gemeente geregistreerd", legt Westerweele uit. "Iedereen die bekend is met de provincie weet dat het aantal vakantiewoningen in Zeeland erg groot is. Dan is het niet gek dat die cijfers hoog uitvallen."

Afvalverwerking 'juist goed geregeld'

Volgens Westerweele is Zeeland dan ook niet een provincie vol vervuilers. De afvalverwerking is juist erg goed geregeld in Zeeland, vindt hij. Zo hoeven inwoners niet per kilo te betalen bij de milieustraat. Òp die manier willen we het illegaal dumpen van afval te voorkomen. Bij mijn weten zijn zwerfafval en het illegaal dumpen van afval in Zeeland dan ook niet of nauwelijks aan de orde."

Veel tuinafval

Woordvoerder Marijn Beelen van het CBS erkent dat de afvalhoeveelheden in hun rapportage groter uit kunnen valen door tijdelijke bewoners. Ook geeft hij aan dat in Zeeland erg veel bouw- en sloopafval bij de milieustraten belandt. Het betreft daarbij metalen, hout, schoon puin, en schone grond. Deze vier stromen samen bedragen landelijk 55 kg per inwoner, terwijl dit in Zeeland 149 kg per inwoner is. Dit wordt in de afvalmonitor van het CBS ook als huishoudelijk afval meegerekend, omdat het niet van bedrijven afkomstig is.

Grote tuinen

Beelen voegt hier nog aan toe dat Zeeuwen relatief veel GFT-afval en tuinafval inleveren. In Zeeland wordt ongeveer 50% meer GFT-afval en tuinafval wordt ingeleverd dan het landelijke gemiddelde. Westerweele weet wel hoe dat komt. "Doordat in Zeeland relatief weinig mensen in hoogbouw wonen is de gemiddelde perceelgrootte hoger dan gemiddeld. Zeeuwen hebben dus grotere tuinen en dat levert veel tuinafval op. Al dat tuinafval wordt ook naar de milieustraat gebracht."