Kerntransport leidt nu al tot klein protest

OOST-SOUBURG - De tegenstanders vinden kernenergie onnodig, gevaarlijk en duur. De Franse fabriek waar de splijtstofstaven uit Borssele worden verwerkt, is volgens hen ook niet veilig.

Het transport waarvan officieel niet bekend is wanneer het zal plaatsvinden is het tweede van een reeks. Bij het vorige transport in juni was er veel protest. De politie hield toen in Zeeland en Brabant 33 actievoerders aan.