52 automobilisten krijgen bekeuring bij controle

VLISSINGEN -
Bij de controle zijn ongeveer 225 voertuigen geïnspecteerd. De grootschalige controle was een gecombineerde actie van politie, justitie, sociale dienst, arbeidsinspectie, douane, marechaussee en de Belastingdienst.

Achterstallig

In totaal is er door de Belastingdienst ter plekke een bedrag van 6861 euro aan achterstallige belasting geïnd. De politie vorderde 16 kentekens in, omdat de voertuigen niet voldeden aan de wettelijke technische eisen. Orionis Walcheren gaat bij 13 personen nader onderzoeken of zij recht hebben op de uitkering die zij krijgen.