Gemeentevoertuigen door brand beschadigd

TERNEUZEN -
De stalling aan de Koegersstraat en de naastgelegen wasstraat hebben forse rook- en roetschade opgelopen. Ook de geparkeerde voertuigen zijn beschadigd. Er zijn vier vrachtwagens met forse roetschade. Ook zitten alle veegmachines onder het roet. Er is een salvagebedrijf ingeschakeld om de beschadigde voertuigen schoon te maken voor zover dit mogelijk is. Hoe groot de schade is, wordt onderzocht.

Dienstverlening

De beschadigde voertuigen kunnen momenteel niet ingezet worden. Daardoor kan de dienstverlening vertraging oplopen. Als het kan, wordt materieel ingehuurd.