Aluminiumfabriek Zalco failliet

Aluminiumfabriek Zalco in Vlissingen-Oost is failliet. Het faillissement is uitgesproken door de rechtbank in Middelburg. Bij het bedrijf werken 620 mensen, waarvan 480 in vaste dienst. Het aluminiumbedrijf verkeerde al langer in financiële problemen.

Begin juli vroeg de directie van Zalco het personeel om twintig procent loon in te leveren om het bedrijf te steunen. Dat loonoffer werd massaal afgewezen. Het bedrijf moest eind 2008 al 140 banen schrappen en maakte in 2009 gebruik van de werktijdverkorting. Hier is de officiële reactie van de directie van Zalco te lezen.

Nettoverlies
Enige tijd geleden werd duidelijk dat Zalco voor het vierde achtereenvolgende jaar uitkomt op een nettoverlies. De sterk stijgende energieprijzen en dalende aluminiumprijzen zorgen voor het verlies.

Zwarte dag
Provinciebestuurder Ben de Reu noemt het faillissement van aluminiumfabriek Zalco een zwarte dag voor de werknemers en voor heel Zeeland. De provincie wist al langer van de nijpende situatie bij het bedrijf maar kon en mocht zelf niet de helpende hand bieden.

Overleg
Wel heeft de provincie met partners, leveranciers en schuldeisers van Zalco overlegd of er mogelijkheden waren om iets voor Zalco te doen of uitstel van betaling te verlenen. Met minister Verhagen van Economische Zaken was al afgesproken dat hij de oneerlijke concurrentie zou gaan aanpakken. De provincie heeft nog een kleine hoop dat Zalco een doorstart kan maken.
 

Deel dit artikel: