Start bestrijding giftige algen Ouwerkerk

OUWERKERK -
Per uur wordt er 450 kubieke meter water rond gepompt. Drie teams van Arcadis en het waterschap werken op aan de algenbestrijding. Binnen tien à twaalf uur verwacht het waterschap dat het proefdeel van de kreek algvrij is.
Of deze nieuwe manier van algen bestrijden schadelijk is voor de rest van de natuur in de kreek, moet nog blijken. Luc Mangnus van waterschap Scheldestromen: "We verwachten geen massale vissterfte, maar als dat het geval is zullen we er wat aan moeten doen om de kreek te herbevolken."

Alg

De alg dinoflagellaat, Alexandrium Ostenfeldii, komt in de Oosterschelde voor, normaal met 1000 cellen per liter. In de Oosterschelde bij het gemaal nam dat toe tot 60.000 cellen. In de kreek zelf gaat het om miljoenen cellen. Het gif van de alg is zeer giftig en ontstaat onder stresssituaties. Die kunnen al ontstaan bij plotselinge temperatuurwisselingen.