ADRZ roept personeel op tot tonen respect

GOES - Oorzaak van de verziekte omgangsvormen zijn de fusie en de reorganisatie binnen het ziekenhuis. Belangrijkste gevolg daarvan is dat veel afdelingen zijn samengevoegd en verhuisd naar Goes. Veel werknemers hebben daardoor een andere werkplek gekregen.

Kwetsend

Topman Huibert van Eck schrijft dat het personeel 'ondanks deze niet altijd even ideale omstandigheden op een vriendelijke respectvolle en fatsoenlijke manier met elkaar moet omgaan'. In de brief staat ook: 'Onbehoorlijk en onbetamelijk, kwetsend, dreigend, vernederend, kleinerend woordgebruik en intimiderend gedrag of houding is ontoelaatbaar. Dat kan en mag niet voorkomen in ons ziekenhuis.'

Vakbond NU'91 weet niets van het bestaan van de brief en kan daarom niet reageren. Ook de OR wil niet op de brief ingaan.