3,9 miljoen voor aanpak oude bedrijfsterreinen

OOST-SOUBURG - In het totaal krijgt zo 134 hectare aan oude bedrijfsterreinen een opknapbeurt. Vorig jaar hebben provincies en het Rijk afgesproken om landelijk ruim 6500 hectare aan bedrijfsterreinen aan te pakken.
Samenwerken Ook hebben de overheden afgesproken beter te gaan samenwerken bij de uitgifte van nieuwe terreinen en zuiniger om te gaan met bestaande.
Overzicht Zie de bijgevoegde kaart voor een overzicht van de provinciale herstructureringsplannen en de financiële bijdragen. > Overzicht Provinciale Herstructurering (PDF)