'Opvoeden in dialect bevordert leren vreemde taal'

WESTKAPELLE - Zeeuwse dialecten verdwijnen en het Zeeuws raakt dus ook uit de gratie als opvoedtaal. De gedachte is dat kinderen die worden opgevoed in het dialect minder kansen hebben. Maar dat is een mythe.

Het spreken van dialect wordt vaak geassocieerd met taalachterstand. Volgens adviseur streektalen Veronique De Tier klopt dat niet. "Als kinderen in dialect worden opgevoed en Nederlands op school leren, kunnen ze vaak makkelijker een vreemde taal leren," zegt ze.


Tweetalig
Door de opvoeding in dialect is er sprake van tweetaligheid en zijn kinderen gewend om te switchen.

Deel dit artikel: